• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
poniedziałek, 13 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
poniedziałek, 13 lipca 2020
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Żukowice
 

Pragnę serdeczne podziękować Wszystkim Mieszkańcom Gminy Żukowice, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach prezydenckich, spełniając tym samym obywatelski obowiązek i oddając swój głos na jednego z kandydatów. Mimo wielu ograniczeń i niedogodności spowodowanych zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 frekwencja w naszej gminie wyniosła blisko 71 %, za co serdecznie wszystkim dziękuję.

Pragnę również serdecznie podziękować Przewodniczącym, Zastępcom, Operatorom Informatycznym oraz Członkom Obwodowych Komisji Wyborczych za pracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Praca w takich sytuacjach jest zawsze niezwykle  odpowiedzialna. To przecież w dużej mierze od Was zależy jak szybko zostaną ogłoszone wyniki wyborów.

Oprócz wyborów prezydenckich wzięliśmy udział w „Bitwie o głosy” czyli walce o nowy wóz strażacki dla poprawy bezpieczeństwa Naszych mieszkańców. Wielkie słowa uznania kieruję przede wszystkim do Naszych strażaków, sołtysów, radnych, społeczników i wszystkich mieszkańców za ogromne zaangażowanie i walkę o najwyższą frekwencję, która mogła przynieść sukces w postaci nowego auta strażackiego. Wszyscy Państwo wykazaliście ogromną determinację, wolę walki o każdy głos. Tym razem nie udało się. Zajęliśmy bardzo wysokie 3 miejsce, ale to zbyt mało aby odnieść sukces i otrzymać auto. Takie jest życie. Ten wynik pokazuje jednak, że można na Państwa zawsze liczyć, że potrafimy zjednoczyć się dla wspólnego dobra.

Jestem dumny z Wszystkich Państwa i wierzę, że marzenia strażaków i tak spełnimy, już niebawem. 

                                                                   
                                                                                             Krzysztof Wołoszyn
                                                                   
                                                                                            Wójt Gminy Żukowice
 
 

Więcej…
 
IDŹ NA WYBORY - WYGRAJMY NOWY WÓZ STRAŻACKI !
czwartek, 09 lipca 2020
 
KONKURS DLA SOŁECTW ! "AKTYWNIE NA WYBORY W GMINIE ŻUKOWICE"
czwartek, 09 lipca 2020
Już w najbliższą niedzielę 12 lipca 2020 r. Gminy z najwyższą frekwencją otrzymają wóz strażacki. Taki pojazd ratowniczy jest marzeniem również strażaków z Gminy Żukowice. Na nich zawsze możemy liczyć, a tym razem Oni liczą na Was ! Taka nagroda pozwoli jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności.
 
Dlatego, aby dodatkowo zmobilizować naszych mieszkańców Wójt Gminy Żukowice ogłasza konkurs dla wszystkich Sołectw z Gminy Żukowice, w którym do wygrania jest 5000 zł. Zwycięskie sołectwa będą mogły wykorzystać nagrodę pieniężną w 2021 r. i tym samym pomóc w realizacji zadań w obrębie swojego sołectwa.
 
Już dziś zachęcamy do udziału w konkursie, a jedynym warunkiem jaki trzeba spełnić, to oddać głos w II turze Wyborów Prezydenckich i osiągnąć frekwencję na poziomie wyższym niż 75% wśród uprawnionych do głosowania.
Więcej…
 
HARMONOGRAM DOWOZU MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE DO LOKALI WYBORCZYCH WYBORY PREZYDENTA RP W DNIU 12 LIPCA 2020 ROKU
czwartek, 09 lipca 2020


    

Obwód głosowania nr 1 w Nielubi

 

 godzina odjazdu          miejsce odjazdu
Zabłocie godz. 14.00 przystanek
Dankowice godz. 14.10 przystanek szkolny
Bukwica godz. 14.15 obok kapliczki
Glinica godz. 14.30 obok sklepu
Kłoda godz. 14.40 przystanek
Słoćwina godz. 14.45 przystanek szkolny
Słone godz. 15.00 przystanek
Kamiona godz. 15.10 obok świetlicy

 


 

    

Obwód głosowania nr 2 w Brzegu Głogowskim

 

godzina odjazdu        miejsce odjazdu
Zameczno godz. 14.00 przystanek
Domaniowice godz. 14.05 przystanek
Mierzów godz. 14.15 obok tablicy ogłoszeń
Wiekowice godz. 14.20 przystanek szkolny
Dobrzejowice godz. 14.25 przystanek obok kościoła
Czerna godz. 14.35 przystanek szkolny
Kromolin godz. 14.50 przystanek
Szczepów godz. 15.00 przystanek obok sklepu

 
 
 
IDŹ NA WYBORY 12 LIPCA 2020 R. - WYGRAJMY NOWY WÓZ STRAŻACKI
środa, 08 lipca 2020


Zachęcamy do udziału w II turze Wyborów Prezydenckich w najbliższą niedzielę:
12 lipca 2020 r.

Gminy z najwyższą frekwencją otrzymają WÓZ STRAŻACKI

Do boju !!! Pokażmy naszą odpowiedzialność i aktywność obywatelską ! Weźmy udział w II turze wyborów !
 
REMONT DROGI GLINICA – ZABŁOCIE I DROGI KŁODA – DO GRANICY GMINY
środa, 08 lipca 2020
Rozpoczął się długo wyczekiwany przez mieszkańców Gminy Żukowice remont drogi powiatowej nr 1021 D na odcinku pomiędzy miejscowościami Zabłocie i Glinica.

To bardzo ważny odcinek drogi, o który zabiegaliśmy od bardzo długiego czasu w powiecie, teraz w końcu doczeka się remontu – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice.

Remont zakłada wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz obustronnym poboczem przepuszczalnym na długości 1210 m wraz z oczyszczeniem istniejących rowów.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY
wtorek, 07 lipca 2020
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Żukowice, a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Termin składania wniosków upływa 15.07.2020 roku
Więcej…
 
KOLEJNE 30 TYS. ZŁ NA REMONT ŚWIETLICY W ZABŁOCIU
poniedziałek, 06 lipca 2020
Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe na remont świetlicy wiejskiej w Zabłociu. Tym razem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego udało się pozyskać 30 tys. zł .

W lutym br. Gmina Żukowice złożyła wniosek  w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku na realizację zadania pn.: „Remont z termomodernizacją Świetlicy Wiejskiej w m. Zabłocie”.

Obecnie świetlica jest w trakcie kompleksowej modernizacji, a realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnej społeczności.
Więcej…
 
GOPS ŻUKOWICE INFORMUJE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY I ŚWIADCZENIOWY 2020/2021
czwartek, 02 lipca 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, że od 01.07.2020 r. można składać elektroniczne wnioski za pośrednictwem m.in. bankowości elektronicznej, portalu Empatia, a także Platformy Usług Elektronicznych ZUS na:

- świadczenie „Dobry start” („300+”),
- zasiłek rodzinny (tylko poprzez portal Empatia),
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego (tylko poprzez portal Empatia).
Więcej…
 
UWAGA ! ZAMKNIĘCIE DROGI KŁODA-WITANOWICE
czwartek, 02 lipca 2020

UWAGA UTRUDNIENIA!

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłoda dz. nr 381- droga gminna nr 100047 D w m. Kłoda, gm. Żukowice”  informujemy, że droga gminna nr 100047 D (odcinek Kłoda – Witanowice) zostanie zamknięta w dniach 06.07.2020 r.- 30.07.2020 r. W związku z powyższym w w/w okresie prosimy o korzystanie z dróg zgodnie z planem objazdu przedstawionym na załączonej mapce.
Więcej…
 
ROZKŁAD JAZY AUTOBUSÓW NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 02 lipca 2020
W związku z rozpoczęciem wakacji, informujemy, że rozkład jazdy autobusów Intertrans PKS S.A, na terenie Gminy Żukowice - NIE ULEGŁ ZMIANIE.

W załączeniu pismo firmy Intertrans PKS S.A. wraz z obowiązujacym wykazem połączeń realizowanych na terenie gminy.


ROZKŁAD JAZDY

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 01 lipca 2020
Wójt Gminy Żukowice ogłasza konkurs ofert na realizację  zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej".
Więcej…
 
WÓJT Z ABSOLUTORIUM
środa, 01 lipca 2020
Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 czerwca w świetlicy wiejskiej w Kromolinie radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Żukowice Krzysztofowi Wołoszynowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019, które jest wyrazem akceptacji pracy Wójta. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Ważnym punktem obrad było również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok – wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Podczas sesji Wójt przedstawił również obszerny raport o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia włodarzowi wotum zaufania. W raporcie zostały szczegółowo omówione działania zrealizowane, a także te rozpoczęte w poprzednim roku m.in. w zakresie inwestycji, oświaty, kultury i sportu.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
środa, 01 lipca 2020
Gmina Polkowice Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Żukowice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.
Więcej…
 
POZYSKALIŚMY PONAD 112.000,00 ZŁ NA WYKONANY CHODNIK W NIELUBI
wtorek, 30 czerwca 2020
Miło nam poinformować Państwa, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żukowice dotację celową w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego to  kwota 112.210,00 zł - mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Gmina o wsparcie finansowe w ramach przedmiotowego konkursu wnioskowała jeszcze przed realizacją niniejszej inwestycji, która zakładała budowę chodnika po prawej stronie drogi 100046D w Nielubi na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do budynku nr 85. W ramach zadania udało się wykonać również dwa przejścia dla pieszych, wymianę 12 opraw oświetleniowych na nowe LED oraz dokonano odświeżenia wszystkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych wzdłuż cieku „Średni Potok”.
Więcej…
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE NA II-GIE PÓŁROCZE 2020 ROKU
poniedziałek, 29 czerwca 2020
Uprzejmie informujemy, że jest już ustalony i dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w systemie workowym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice na II-gie półrocze 2020 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Regulamin PSZOK dla Gminy Żukowice
 
ZAMKNIĘCIE DROGI GLINICA-ZABŁOCIE
piątek, 26 czerwca 2020
UWAGA!

ZAMKNIĘCIE DROGI GLINICA-ZABŁOCIE

W związku z planowanym przez Powiat Głogowski remontem drogi powiatowej nr 1021 D  na odcinku Glinica-Zabłocie informujemy, że droga zostanie zamknięta w dniach 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 26 czerwca 2020
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 26.06.2020 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Burze z gradem/ 1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 26.06.2020 do godz. 23:00 dnia 26.06.2020
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU ŚREDNIEGO DLA OSP DOBRZEJOWICE
czwartek, 25 czerwca 2020
Dnia 24 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie promesy na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejowice. W uroczystości udział wzięli między innymi: Wójt gminy Żukowice- Krzysztof Wołoszyn, zastępca  komendanta KP PSP w Głogowie- Paweł Dziadosz oraz przedstawiciele jednostki – prezes OSP Dobrzejowice Władysław Buka  oraz naczelnik Jarosław Szmidt. Gmina Żukowice jest jedną z 37 gmin które otrzymają auta strażackie na Dolnym Śląsku.

Łączna wartość promesy to kwota 560.000,00 zł z czego dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wynosi 350 000,00 zł, NFOŚiGW – kwota 210.000,00 zł, wkład finansowy Gminy 200.000,00 zł.
Więcej…
 
KOLEJNA DOTACJA – USUWANIE AZBESTU
czwartek, 25 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do Urzędu na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania. W ramach zadania usługa będzie polegała na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku,
2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 210
Top! Do góry